Bortom klimatfrågan

Omställning kräver systemperspektiv

Välkommen till Creative Morning på NAV

För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi ha ett systemperspektiv – vi behöver vara medvetna om systemets regler, mål och drivkrafter och arbeta med dem, istället för att lägga allt fokus på de symtom som uppstår i form av mätbara parametrar som t ex utsläpp. Klimatfrågan är ett symtom på ett större systemfel.  Att hantera utsläpp av växthusgaser som det stora problemet är inte så effektivt – det tar oss inte till det ”hållbara samhälle” vi eftersträvar.

Kan det i själva verket vara kontraproduktivt? Minskar vi utsläppen genom att fokusera på att minska utsläppen?  Finns det andra, mer produktiva (kanske roligare!) sätt att se på saken? Vad betyder slutet på den fossila eran för hur vi lever, organiserar oss och ser på världen? Vad gör omställningsrörelsen?

 

Måndag 9 April 
8:00 – 9:30 (frukost från 7:45, föreläsning 8:30-9:30) 
Sickla Industriväg 6a,c plan6
Fri entré och frukost (Du får gärna bidra till NAV öppna programverksamhet genom att Swisha 123 583 15 81 )
Obligatorisk anmälan 

 

Mer om Pella: 

Pella är ordförande för Omställningsnätverket (www.omställning.net) den svenska delen av internationella Transition Network som arbetar med omställningsprocesser för att stärka lokal resiliens och skapa hålbara lokalsamhällen.  Hon arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett samhälle i harmoni med naturen. Pella bor på Ingarö, är ekolog och arbetar även med ekopsykologi och naturens rättigheter inom nätverket Lodyn samt för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring inom End Ecocide Sverige. Mer om Pella www.pellathiel.se

Hon är ekolog och har varit med och startat bland annat Omställningsnätverket, en gräsrotsrörelse för lokal resiliens, Lodyn där hon jobbar med ekopsykologi och naturens rättigheter, samt End Ecocide Sverige för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Tidigare har hon främst sysslat med naturvägledning.

 

Frågor?
maila:  info@navsweden.se

Skapa evenemang