Economy for the Common Good (ECG)

Välkommen att lära dig mer om Economy for the Common Good och träffa rörelsens ideella förening som har etablerat sig i Sverige.

Economy for the Common Good (ECG) är en internationell rörelse vars syfte är att sprida en mer etisk ekonomisk modell där människors välbefinnande och ekologisk hållbarhet står i centrum för all ekonomisk aktivitet. Med andra ord, en modell där målet med ekonomin är det demokratiskt bestämda allmänna bästa och inte en maximerad avkastning.

För att implementera modellen för företag, kommuner och andra typer av organisationer har rörelsen tagit fram ett redovisningsverktyg – Common Good Balance Sheet (eller ECG bokslut, som vi kallar det på svenska), som ger en integrerad syn på verksamhetens påverkan på människor och miljö. Läs mer om ECG på https://www.ecogood.org/en/

Under träffen kommer vi att:

– introducera ECG – konceptet och redovisningsmodellen
– lära oss mer från svenska och internationella exempel a företag som använder sig av Common Good Balance Sheet
– träffa likasinnade och samtala om en mer etisk och hållbar ekonomisk modell.

Varmt välkomna att anmäla er på https://goo.gl/forms/fALG73qyMG2ZSBIh2

Skapa evenemang