Berättelser om Sverige

Hur ser din verklighet ut? Vad har du för berättelser om Sverige?
Vi har en vision om ett samhälle med förmågan att lyssna. Ett samhälle där vi ser och respekterar varandra. Ett samhälle där vi möter mänskliga behov av trygghet, frihet, gemenskap, utveckling och meningsfullhet. Ett Sverige där vi tar ansvar för varandra, för oss själva och samhället i stort.
 
Vi vill bygga en ny berättelse och där du är en del av den. Kom och dela med dig av din berättelse! Vi är nyfikna på dig som person, så kom bara som du är.
 
När: 17/11 kl 9-10.30,
21/11 kl 18.30-20.00,
28/11 kl 18.30-20.00
 
Var: NAV – Sickla Industriväg 6C, plan 6
 
Hur: Samtalet hålls av professionella dialogvärdar. Vi ansvarar för att det blir ett öppet och tillitsfullt samtal där vi respekterar varandras åsikter och lyssnar till varandra.
 
Välkommen!
 

Sanna Rådelius, Per Hörberg och Daniel Wernstedt

Arr: iS! – Initiativ Samutveckling

NAV Sweden

Skapa evenemang