Funktionsvariation ur ett socialt hållbarhetsperspektiv

Hur hanterar Sverige (och den övriga priviligierade delen av världen) fenomen som vi benämner som ”funktionshinder”, ”funktionsnedsättning” etc.? Hur tänker och agerar du – i dina sammanhang (jobb, bostadsmiljö, fritidsaktiviteter, demokratiskt påverkansarbete osv.) – när du möter personer som bryter med vår kulturs idéer om människors funktionalitet?

I detta sammanhang blir funktionsvariation ytterligare ett exempel på hur vi organiserar samhället på ett sätt som skapar utanförskap, och med det skapar ett behov att ”fixa” personer som inte passar in. Om vi istället justerar våra normer och kultur, fysiska och praktiska ramar etc – skulle det kunna bidra till en mer hållbar samhällsutveckling?

Toril Heglum – norsk förändringsagent med många års arbete och strävan mot ett mångfaldssamhäl- le som rymmer alla människor – bjuder in till en workshop där du tryggt och enkelt kan experi- mentera med egna och utmanas eller inspireras av andras idéer om funktionalitet, normer, mångfald m.m.

Workshopen kommer att innehålla

• Föreläsning
• Film(/-er) (engelskt tal/text)
• Warm Data* Labs
• Och annan interaktivitet
Där målet är att varje deltagare får ny insikt och inspiration till att bidra till en mer socialt hållbar utveckling med plats för hela den mänskliga funktionsmångfalden.

Lokalen är tillgänglig för bland annat rullstol. NB! Hissen är 90 cm bred, 210 cm djup.

Informera om dina behov avseende tillgänglighet vid anmälan, så fixar vi det mesta. (Audiobeskriv- ning, skrivtolkning, hänsyn till allergier etc.)

The event will be held in English if there are non-Scandinavian participants – otherwise in Swedish/Norwegian.

Mer info kommer vartefter…

OBS! Antalet platser är begränsat.

NÄR: 23 augusti kl. 10-17

VAR: NAV Sweden, Sickla industriväg 6c

PRIS: Företag: 1.900 kronor

Privatpersoner: 900 kronor (Lunch och fika ingår i priset)

ANMÄLAN: post@congruence.eu

Skapa evenemang