Hållbarhetsresan

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”/FN’s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Det står mer och mer klart att mänskligheten närmar sig ett vägskäl. Att fortsätta som vi hittills gjort är inte längre ett alternativ. Enbart teknikutveckling räcker inte för att lösa våra problem. Det krävs ett paradigmskifte – en transformation av våra beteenden.

Vad är det egentligen som krävs och vill du vara med och påverka i denna process?

Vi erbjuder en seminarieserie som utgör en resa till ett hållbart beteende. Seminarierna ger tillfällen till reflektion och till samtal i par och i grupp

Hur hållbar är du?
Vilka är dina värderingar?
Är dina beteenden i linje med dina värderingar?
I denna seminarieserie får du kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.

Vad tar du med dig efter denna seminarieserie?

Teori kring hållbarhet och personlig påverkan
Metoder för att bli mer hållbar
Strategier för att utveckla ett hållbart ledarskap
Handlingsplan

Seminarieledare:

Patrik Andersson organisationskonsult med inriktning på hållbarhet, värderingar och organisationskultur. Patrik är specialiserad på ledarskap och förändringsarbete Patrik arbetar med att öka medvetenhet och förändra/utveckla beteenden.

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Arbetar nu med en bok som skall hjälpa läsaren att fatta mer hållbara beslut.

Tidpunkter:

Seminarierna utgör en enhet varför vi rekommenderar att du deltar vid alla tre tillfällena för att få störst utbyte.

11 Januari, kl 18-20:30 – Seminarium del 1; Vi går igenom och diskuterar beteendefrågor, värderingar som har betydelse för hållbar utveckling och personlig hållbarhet. Agenda 2030 introduceras och vi kartlägger våra klimatavtryck.

18 Januari, kl 18-20:30 – Seminarium del 2; Vi utvecklar diskussioner om värderingar och går igenom planetens gränser och förutsättningar för framtiden. Hållbar konsumtion och vilka möjligheter och hinder som finns. Vi upprättare en personlig handlingsplan för hållbar utveckling.

25 Januari, kl 18-20:30 – Seminarium del 3; Vi återkopplar till handlingsplanen. Vi diskuterar fallgropar, möjligheter, betydelsen av ledarskap och framför allt det personliga ledarskapet, på olika nivåer i transformationen till ett hållbart välfärdssamhälle. Avslutningsvis summerar vi seminarieserien i dialogform och tar avstamp mot det hållbara livet.

Plats: NAV:Lab

Sickla Industriväg 6C, plan 6

Seminarierna är kostnadsfria, men vi tar ut en No show-avgift på 400 kr vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan evenemanget startar.

Mat och dryck till bra priser serveras från kl 17.

Obligatorisk föranmälan, via rutan på denna sida, senast 4 Januari

OBS! Begränsat antal platser och först till kvarn…

Vill du veta mer eller har några frågor?, kontakta

Patrik Andersson:

E-post: patrik@helhetskommunikation.se : Telefon: 073-505 42 33

Anders Welin:

E-post: anders@anderswelin.se : Telefon 072-238 12 12

Skapa evenemang