Hållbarhetsresan

– Hur kan du bli mer hållbar som person och ledare?

 

 

Vi erbjuder en seminarieserie som utgör en resa från omedvetet ohållbar till medvetet hållbar för dig som person, för din organisation och för samhället. Seminarierna ger tillfällen till reflektion och till samtal i par och grupp. I denna seminarieserie får du kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart, utöva ett hållbart beteende och ledarskap i de sammanhang där du verkar.

Vad tar du med dig efter denna seminarieserie?

  • Teori kring ramverk för hållbarhet och personlig påverkan
  • Metoder för att bli mer hållbar
  • Strategier för att utveckla ett hållbart ledarskap
  • Handlingsplan för ökad hållbarhet i de sammanhang du verkar
  • Strategier för att integrera hållbarhet i din organisation

Seminarieledare:

Patrik Andersson organisationskonsult med inriktning på hållbarhet, värderingar och organisationskultur. Patrik är specialiserad på ledarskap och förändringsarbete Patrik arbetar med att öka medvetenhet och förändra/utveckla beteenden.

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Arbetar nu med en bok som skall hjälpa läsaren att fatta mer hållbara beslut.

Tidpunkter:

Seminarierna utgör en enhet varför vi rekommenderar att du deltar vid alla tre tillfällena för att få störst utbyte.

23 maj, kl 13-15:30 – Seminarium del 1; Vi går igenom och diskuterar beteendefrågor, värderingar som har betydelse för hållbar utveckling och personlig hållbarhet. Agenda 2030 introduceras och vi kartlägger våra klimatavtryck.

30 maj, kl 13-15:30 – Seminarium del 2; Vi utvecklar diskussioner om värderingar och går igenom planetens gränser och förutsättningar för framtiden. Hållbar konsumtion och vilka möjligheter och hinder som finns. Vi upprättare en personlig handlingsplan för hållbar utveckling.

13 juni, kl 13-15:30 – Seminarium del 3; Vi återkopplar till den personliga handlingsplanen och relaterar den till de sammanhang vi finns i. Vi diskuterar fallgropar, möjligheter, betydelsen av ledarskap och framför allt det personliga ledarskapet, på olika nivåer i transformationen till ett hållbart välfärdssamhälle. Avslutningsvis summerar vi seminarieserien i dialogform och tar avstamp mot det hållbara livet.

Plats: NAV:Lab

Sickla Industriväg 6C, plan 6

Som ideell aktör är NAVSweden glada att kunna erbjuda seminarieserien till självkostnadspris. Kostnaden för seminarieserien per person är:

1000 kr inkl moms för privatpersoner

1000 kr + moms för företag.

Obligatorisk föranmälan, via rutan på denna sida.

Sista anmälningsdag : Tisdag 22 maj

Skapa evenemang