Utforska framtiden med scenarier 

Varför skall man göra scenarier, dvs ett spektrum av framtidsutvecklingar, istället för att nöja sig med en prognos eller extrapolation?
Hur hittar man realistiska, tydliga scenarier? Hur använder man dem för att fatta beslut?
Och hur använder man scenarier för att förändra världen?

Föreläsaren Martin Hedberg är meteorolog och klimatexpert. Han har använt scenarier för kappsegling, klimatanpassning och kapitalförvaltning.
Han har tidigare arbetat i Flygvapnet på SVT och inom Schibsted. Nu sitter han i styrelsen för Omställningsnätverket (Transition Network Sweden), han är delägare i Entropics som investerar i katastrofobligationer och i SWC arbetar han med strategier för företag och organisationer som bestämt sig för att ställa om sig själva och samhället efter målsättningarna i Parisavtalet och Agenda 2030.

Människan har alltid försökt förutsäga vad som skall hända i framtiden. Detta vare sig det handlat om väder och naturkatastrofer eller teknologi, ekonomi, politik, sport, marknader eller samhällsutveckling. Med omvärldsinformation kan man dra vissa slutsatser om vad som kan hända, men oftast handlar det om extrapolationer, ”det fortsätter som vanligt”. Men framtiden är inte förutbestämd och den fortsätter inte ”som vanligt”. Dessutom är det som mest intressant när det blir förändringar. Men hur mycket kunskap och information du än har så går det inte att beräkna utvecklingen exakt.

Scenarier beskriver tänkbara, sannolika och inte osannolika framtidsutvecklingar. Scenarier är otroligt kraftfulla så fort det finns osäkerheter -och det finns det i komplexa system som vi är beroende av. Vare sig det är ditt eget företag, ekosystem, klimat, geopolitik eller samhällsutveckling. I synnerhet i tider som dessa då världen präglas av många och snabba händelser.

Martin arbetar med Transformation Scenario Planning och andra verktyg för att skapa förändring och anpassning av organisationer och samhälle.
På fredag ger han en inblick i olika verktyg för att skapa och använda scenarier.

Plats: NAV, Sickla Industriväg 6, plan 6
Tid: Föreläsning kl 15:00
AfterWork och fortsatta samtal efter 16:00

Fri entré – obligatorisk anmälan här till höger
Snacks/Bar och lättare mat till självkostnadspris

Välkomna !

Frågor?
mejla: info@navsweden.se

Skapa evenemang