Information

Hur kan byggnaderna på Nobelberget användas i framtiden? Hur ser en stadsdel som man trivs i ut? Följ våra diskussioner här, och lämna gärna ditt eget förslag.

Uppdraget består i att ta fram ett realistiskt koncept på hur byggnaderna på Nobelberget kan användas i framtiden. Målet är att bygga ihop Sickla och Hammarby sjöstad till en stadsdel som ni kan trivas i. Det är viktigt att era förslag är miljövänliga.

1 kommentar

 • Ficillian

  Idagarna diskuteras linbana från Henriksdalberget och sickla köpkvarter. En extremt outnyttjad resurs är våra tak. Jag skulle vilja se ett utvecklat takkoncept som likt ekodukter bjuder in naturen i form av stadsparker på taket där en rejält stor byggnad som blir en nod mellan Hammarby – Henriksdalberget – sickla.

  Den nya byggnaden eller byggnadskonceptet ska andas vår tids största utmaning dvs hur skapar vi inte bara en hållbar stadsbyggnation utan också ett koncept som bidrar till en positiv nettoeffekt i syfte att nå 2030- målen.

  Detta koncept inkluderar ett hållbarhetsuniversitet och utrymme för de fria mötena där vi som människor ohämmat kan bidra till det sociala kit som vi människor behöver för att utvecklas tillsammans.

  För att lyckas så måste vi arbeta holistiskt och bortom gällande normer, regelverk och praxis. Vi behöver också ändra synen på vilka som äger en byggnad i en stad genom att bjuda in allmänheten. För detta kan det krävas tredimensionell fastighetsbildning och andra institut som ännu kanske inte är på plats. Vi behöver också ändra definitionen av vad en byggnad är så att den tjänar hållbarhetsmålen och därtill istället för att enkom stödja förvaring av människor där de bor och är verksamma. Istället så ska den framtida byggnationen vara muskler i den förändring som vi vill se där luften och vattnet renas, maten och energin produceras samt miljön inspirerar i harmoni med naturen.

  Transporteringssystemet som nu skulle kunna bli i form av linbana och tvärbana skulle i ett utvecklar stadsnät kunna kompletteras med luftslussar mellan byggnaderna (likt intern post som skickas i rör) samt med cykelstråk som sker på taken med stöd av ekodukter.

  Nobelberget skulle mycket väl kunna bli staden i staden eller som jag hellre skulle vilja uttrycka det staden i naturlig harmoni. Ett startskott som bejakar vår tids största utmaning. Även en isolerad byggnation som andas framtiden som nyss beskrivet skulle ge resonans till omvärlden.

  Vilka är vinnarna?

  Alla

  Torsten Lindholm
  #Sustainabilitychallenger