NAV:lab

NAV:lab är en del av den öppna plattformen NAV Sweden

NAV:lab är ett ramverk för att göra det enklare och attraktivare att samverka för en mer hållbar samhällsutveckling.

NAV:lab samlar ett nätverk av gränsöverskridande aktörer från olika branscher och samhällssektorer.

Ett NAV:lab kan också startas runt en specifik utmaning eller fråga, t.ex flykting/migration-utmaningar, Skola/arbetsliv-relationen, Mötesplatser i stadsdelar etc…

Alla partners i NAV:lab delar viljan och tron på att man kan lyckas bättre med gemensamma samhällsutmaningar om man samverkar över institutionsgränser.

NAV:lab vill vara en mötesplats, ett ”Samhälls-MakerSpace”, där detta samarbete kan underlättas och där alla inblandade kan lyckas bättre med sina utmaningar och uppdrag.

NAV:lab vill synliggöra utmaningarna, stärka och inspirera aktörer, lyfta goda exempel, inspirera och omvärldsorientera och framför allt, som sagt, underlätta samverkan.

NAV:lab är en öppen infrastruktur för samspel, politiskt och religiöst obundet och har inga vinstsyften.
Plattformen medfinansieras av nätverkets partners. (Myndigheter, kommuner, företag, organisationer, entreprenörer och privatpersoner är välkomna att  bidra till ramverket eller samfinansiera specifika projekt, lab eller event)

IMG_5654  IMG_5058  IMG_5463  IMG_5466

”GÖRA är det nya PRATA”

NAV:lab vill vara en ”göra”-arena som stärker samhällets gemensamma förmåga att driva hållbar utveckling i dess vidaste bemärkelse.

För att åstadkomma den omställning som krävs för ett samhälle med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet behöver vi en väsentligt högre grad av innovation och lärande än det vi ser idag. En av förutsättningarna för en dynamisk idéutveckling och innovation handlar om gränsöverskridande samverkan. Sammanhang där olika perspektiv bryts mot varandra och samspelar. NAV:lab skapar och driver mötesplaster och utvecklingsprocesser för att underlätta just detta samspel.

Några av de utmaningar som varit fokuserade under de år som nätverket existerat är: Integration/Migration, Hållbar Stadsutveckling, Ungdomsarbetslöshet, Skola/Arbetsliv, Psykisk ohälsa, Mångfald i arbetsliv och utbildning, Innovation, Ledarskap, Pedagogik/Didaktik, Hjärnforskning, Hållbar livstil, Mindfullness etc..

Titta gärna igenom de sammanfattade verksamhetsberättelserna från 2013 och 2014 som finns bakom länkarna nedan.

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2014

Har du synpunkter och förbättringsförslag mejla oss på: ” info@navsweden.se