« Tillbaka till partners

Marie TeleniusRådgivaren som får dig och ditt företag att lyfta. Som konsult utgår jag ifrån ett helhets-, och hållbarhetsperspektiv bland annat genom att utmana din nuvarande affärsidé och ditt sätt att kommunicera (alltifrån text och bild – till färg och form). Jag ser det du inte längre ser eller vill se och hjälper dig att ta nästa steg.
Är utbildad inredare och hjälper idag butiksägare att bli tydligare i sin skyltning.

BAKGRUND

Jag har arbetat med förändringsarbete och omställningar inom företag (som extern/intern konsult) främst inom IT-branschen i över 20 års tid. Vid större omställningar har rollen övergått till att handleda och vara mentor åt berörda ledare, i syfte att få förändringen förankrad.

Har utbildat sedan år 1992 och började föreläsa i egen regi år 2012 med föreläsningen ”Anställningslös men inte sysslolös”.

I boken TYSTA ORGANISATIONER (-15), i frågarsätter jag hur effektiva och lönsamma är alla ekonomiskt slimmade organisationer egentligen är. Boken innehåller handfasta råd om hur du kan hitta ett förhållningssätt i ditt arbetsliv och därmed skapa ett liv som är mer hållbart, såväl privat som professionellt (oavsett roll i företaget).

KONTAKT
E-post: marie.telenius@yahoo.se
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/marietelenius