Hitta hit

NAV, Centrala Nacka
Värmdövägen 120, plan 2 (Rotorfabriken)
Coordinator: Daniel Lundqvist
+46 (0) 76 771 75 77
mail: info@navsweden.se

Hitta hit:

Hitta hit:

Bil
Adressen är Värmdövägen 120 – mitt emot Södertörns Brandförsvar – men entrén ligger på ”Rotorslingan” som går runt hela den inhägnade fastigheten som utgöra gamla Svenska Rotorfabriken. Du behöver ta dig in genom vänstra grinden som ligger i fastighetens västra del (närmast Stklm) . Sök en vit skylt/flagga med röd text ”TEXAB”. Där finns entrén.

Buss
Närmaste busshållplats är ”Järla station”. Se reseplanerare / Busstidtabeller på www.sl.se

NAV finns även på följande adresser:

NAV:scen, Pumphuset, Uppfinnargränd 7, Järla Sjö

NAV lab kan skapas och skalas utifrån behov – både etableras som fasta mötesplatser i samverkan med aktörer men också som en tillfällig pop-up-arena för olika typer av event.
Om du vill veta mer, hör av dig till:  info@navsweden.se