Academy

NAV Academy offers a number of different workshops, courses and trainings that are held by, or co-arranged with, actors within the NAV network

Lär dig Arduino och programmering

Nu drar vi igång introduktion till programmering med Arduino på NAV. Med start den 7 September 2022 och några Onsdagar framåt så leker vi med och programmerar Arduino.

Vi kommer att koppla Arduino till motorer, LED-lampor och sensorer för att undersöka kopplingen mellan Arduino och omvärlden.

Förkunskaper: NOLL, 0, zero, zipp!

Ta med en laptop och ladda gärna ned och installera Arduino IDE programmet från https://www.arduino.cc/en/soft…

Om det skulle strula så löser vi det på plats tillsammans
Läs mer och anmäl dig här

Warm Data Lab

Host Training

Tuesday 2nd August 2022 – Saturday 6th August 2022

The Warm Data Lab is created to help release and revitalize sensitivity to the sacred processes of the life that have been fragmented by the last several hundred years of history. Warm Data Labs are made for a broken world.

The Warm Data Lab host training is led by Nora Bateson and accredited by the International Bateson Institute in Sweden.

Read more and apply here

Grundkurs i Improvisationsteater

Med Jörgen Krantz

8 torsdagskvällar med start den 6 okt 2022
 

Kom med och upptäck improvisatören i dig!

Med spontanitet och lek, lyssnande och samspel, historieberättande och enkla gestaltningar – upptäcker vi improvisationsteaterns underbara värld tillsammans.

Kursen är på grundnivå och består av praktiska övningar i lekfulla och utvecklande former, med utrymme för reflektion på egen hand och i helgrupp. Du behöver inte ha någon erfarenhet av teater eller scenframträdande sedan tidigare. Målet är att du skall bli rikligt påfylld med lust och energi samt upptäcka nya sidor hos både dig själv, oss människor och livets inneboende lekfullhet. Kom och var med om en upplevelse som garanterat kommer att ge dig ett nytt och lekfullt perspektiv på tillvaron.

Läs mer och anmäl dig här:

https://nav.confetti.events/grundkurs-impro

Grundkurs i Omställning

En utbildning för förändringsledare och introduktion till omställningsrörelsen.

Kursledare: David Bennett och Pella Thiel.

Kostnad: 2000 kr inkl moms ( lunch och fika ingår i priset)

Tid: 12 jan kl 9 – 13 jan kl 17.

Plats: NAV, Nacka Strand

Anmälan: https://grundkurs-i-omstllning.confetti.events

Denna kurs ger dig det du behöver för att exempelvis starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Kursen är verktygsorienterad på ett kreativt och inspirerande sätt. Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån.

Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet. Målet för kursen är att du som deltagare efter kursen ska:

– Förstå varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens
– Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik
– Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner
– Veta hur man startar ett omställningsinitiativ och veta lite om de svårigheter och möjligheter det ger
– Förstå sambandet mellan förändring på personligt plan och samhällsförändring
– Vara orienterad i psykologiska perspektiv som visar på alternativa vägar och kunna knyta denna kunskap till egna upplevda inre processer
– Ha egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder
– Givits möjlighet att reflektera kring din relation till omställningsarbetet
– Fått tillfälle att utarbeta en personlig handlingsplan eller en plan för din omställningsgrupp
– Fått tillgång till kursmaterial som du kan använda på hemmaplan
– Ha träffat många andra förändringsagenter
– Komma hem stärkt och inspirerad

Arrangör: Omställningsnätverket
frågor: info@omstallning.me

Frameworks for Inspiring Change

Välkommen till två inspirerande utbildningsdagar med Bliss Browne, grundare av framtidsprojektet Imagine Chicago, ett initiativ som startades för att stärka relationer och samskapande. Bliss har gedigen erfarenhet av att leda involverande processer som skapar hopp, framtidstro och stort lokalt engagemang för en bättre framtid. En stor del av utbildningen bygger på Appreciative Inquiry, ett kraftfullt förhållnings- och tillvägagångssätt för att ta tillvara resurser och potential i grupper, organisationer och samhällen. Under två dagar tar du del av praktiska och kraftfulla metoder för involvering och mobilisering.

När: 15-16 Oktober
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 6 750:- ex moms

Läs mer och anmäl dig här

Lär dig grunderna i grafisk facilitering

Kom och lär dig grunderna i Grafisk facilitering!

– det visuella processtödsverktyget som underlättar för involvering och delaktighet, en teknik som alla kan lära sig!

Definition: ”Illustrationer som stödjer samtalet/mötet/processen och skapar en gemensam förståelse samt dokumentation av det gemensamma arbetet”

Under en träningsdag upphör myten om att inte kunna rita. Här ”provritar” och tränar du tills du känner dig säkrare. Processen är både rolig och effektiv vilket gör att du efter en kort stund upptäcker att du har lärt dig massor!

När: 29 Oktober, kl 09:30 – 15:30
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 3.950:- ex moms

Läs mer och anmäl dig här

Hållbarhetsresan

Följ med på en resa från omedvetet ohållbar till medvetet hållbar på ett personligt plan och utveckla en hållbarhetskultur för din organisation.

På Hållbarhetsresan får du kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.

Seminarierna ger tillfällen till reflektion och till samtal i par och grupp.

När: 6, 13, 20 november, kl 18:00 – 20:30
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 3.000:- ex moms för företagare, ink moms för privatpersoner

Läs mer och anmäl dig här