Academy

NAV Academy erbjuder av rad olika utbildningar som hålls av, eller samarrangeras med, aktörer inom NAV-nätverket

Grundkurs i Omställning

En utbildning för förändringsledare och introduktion till omställningsrörelsen.

Kursledare: David Bennett och Pella Thiel.

Kostnad: 2000 kr inkl moms ( lunch och fika ingår i priset)

Tid: 12 jan kl 9 – 13 jan kl 17.

Plats: NAV, Nacka Strand

Anmälan: https://grundkurs-i-omstllning.confetti.events

Denna kurs ger dig det du behöver för att exempelvis starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Kursen är verktygsorienterad på ett kreativt och inspirerande sätt. Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån.

Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet. Målet för kursen är att du som deltagare efter kursen ska:

– Förstå varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens
– Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik
– Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner
– Veta hur man startar ett omställningsinitiativ och veta lite om de svårigheter och möjligheter det ger
– Förstå sambandet mellan förändring på personligt plan och samhällsförändring
– Vara orienterad i psykologiska perspektiv som visar på alternativa vägar och kunna knyta denna kunskap till egna upplevda inre processer
– Ha egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder
– Givits möjlighet att reflektera kring din relation till omställningsarbetet
– Fått tillfälle att utarbeta en personlig handlingsplan eller en plan för din omställningsgrupp
– Fått tillgång till kursmaterial som du kan använda på hemmaplan
– Ha träffat många andra förändringsagenter
– Komma hem stärkt och inspirerad

Arrangör: Omställningsnätverket
frågor: info@omstallning.me

Frameworks for Inspiring Change

Välkommen till två inspirerande utbildningsdagar med Bliss Browne, grundare av framtidsprojektet Imagine Chicago, ett initiativ som startades för att stärka relationer och samskapande. Bliss har gedigen erfarenhet av att leda involverande processer som skapar hopp, framtidstro och stort lokalt engagemang för en bättre framtid. En stor del av utbildningen bygger på Appreciative Inquiry, ett kraftfullt förhållnings- och tillvägagångssätt för att ta tillvara resurser och potential i grupper, organisationer och samhällen. Under två dagar tar du del av praktiska och kraftfulla metoder för involvering och mobilisering.

När: 15-16 Oktober
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 6 750:- ex moms

Läs mer och anmäl dig här

Lär dig grunderna i grafisk facilitering

Kom och lär dig grunderna i Grafisk facilitering!

– det visuella processtödsverktyget som underlättar för involvering och delaktighet, en teknik som alla kan lära sig!

Definition: ”Illustrationer som stödjer samtalet/mötet/processen och skapar en gemensam förståelse samt dokumentation av det gemensamma arbetet”

Under en träningsdag upphör myten om att inte kunna rita. Här ”provritar” och tränar du tills du känner dig säkrare. Processen är både rolig och effektiv vilket gör att du efter en kort stund upptäcker att du har lärt dig massor!

När: 29 Oktober, kl 09:30 – 15:30
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 3.950:- ex moms

Läs mer och anmäl dig här

Hållbarhetsresan

Följ med på en resa från omedvetet ohållbar till medvetet hållbar på ett personligt plan och utveckla en hållbarhetskultur för din organisation.

På Hållbarhetsresan får du kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.

Seminarierna ger tillfällen till reflektion och till samtal i par och grupp.

När: 6, 13, 20 november, kl 18:00 – 20:30
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 3.000:- ex moms för företagare, ink moms för privatpersoner

Läs mer och anmäl dig här