Röster om NAV

”I en värld fylld av skygglappar, kortsiktighet och egenintressen är samverkansplattformar som NAV helt livsavgörande. Plattformar som ger möjlighet att möta det oväntade, att överraskas och att provoceras – det är så nya lösningar föds. Det var så förra sekelskiftets Wien blev en kreativ tummelplats för forskare, konstnärer, musiker och poeter. Det är så nästa stora tankesprång kommer att ske – på platser där vi utsätts för det oväntade, platser där 1+1 = 3.”
/Ingvar Nilsson Nationalekonom


”NAV är en betydelsefull plats och som behövs mer än någonsin i det snabbt växande Stockholm! Det är en plats som skapar en brygga över olika världar som annars inte hade möts. Det är en plats som öppnar nya dialoger, idéer och samarbeten. Det är en stimulerande plats som lyckas att sammankoppla konstnärer med ekonomer, web designers med entreprenörer. Det är en plats som vibrerar, en levande plats och som är rätt i tiden! Runt om i världen, i storstäderna, ser vi hur kreativa nätverk för utvecklingen framåt och skapar nya möjligheter. Det är här framtiden bestäms. Nav är ett innovativt exempel av vår samtid och detta är en utveckling vi inte tänker missa!”
/Amandaa Ferrada, konstnär/artist


”NAV har ett stort betydlede för vår organisation USWA! Jag har haft äran att vara med från början av denna fantastiska mötesplats där vi har haft affärsskolan, många föreläsningar, utbildningar, mässor och har varit med om intressanta seminarium, boksläpp, mm. Har träffat härliga likasinnade intressanta entreprenörer. NAV en unik mötesplats med en positiv inkluderande anda skulle behövas överallt.”
/Aster Sagai, processledare USWA (United Swedish Women Awareness)


”I tider av stora förändringar och möjliga kriser stämmer inte längre gamla kartor – vi vet inte riktigt vart vi ska längre. Vi behöver platser, utrymmen att gemensamt försöka förstå vilket håll vi ska åt, platser för dialog där vi kan upptäcka hur något nytt växer fram, genom oss. En sådan plats är Nav. De som först tar transformativa steg är oftast små aktörer, som Omställningsnätverket. För oss är Nav oerhört viktigt.”
/Pella Thiel, Omställare på heltid, driver företaget Brave New World


”Många undrar vad som krävs för att vi ska klara av en omställning till ett hållbart samhälle. Jag anser att det vi framförallt behöver är samtal mellan olika kunskapsområden, perspektiv som bryts mot olika värdegrunder, metoder som omprövas och omformas. Exakt det bidrar NAV med. För NAV är platsen där sådana samtal kan äga rum. Det är inte en trevlig sidoverksamhet att mötas över gränser, det är en totalt fundamental förutsättning för att vi ska klara av den kanske största omställning som människan hittills gjort.”
/Linda Nordfors, Artist / Entrepreneur på Reflection Company


”NAV är en plats som gör konkret praktik och delbara metoder av att snubbla på rätt person vid oväntade tillfällen, sammanföra upplevelser och teorier och skapa prototyp-miljöer med minsta möjliga motstånd. Hot blir utmaningar och hopplöshet blir uppgifter. NAV åt alla!”
/Pernilla Glaser, Lärare Konstfack och Creative Research Force på RISE Interactive SE


”Tänker på NAV över en kopp te vid en beachservering i Tel Aviv en sen kväll. Från det perspektivet framstår NAV som den unika plats där jag kan och har fått lära känna – inte bara ”träffa” som i andra nätverk – personer på ett genuint sätt, tack vare den community-ideologi som är NAV:s speciella egenskap.”
/Roland Loefler, Ledarskaps- och organisationskonsult


”Nav är ett socialt innovativt frirum där en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna kultivera socialt inkluderande bärkraft finns.
Ett tyst hållet men klart framträdande och heligt klargörande är vägledande – om jag ska kunna bli berörd av dig och du av mig i samverkan med det okända, så att någonting spontant mer kreativt och meningsfullt för helheten kan uppstå genom oss – då behöver vi ha modet att riskera oss själva i ett verkligt möte som expanderar oss.
Vi kan inte nöja oss med våra invanda rollers och organisationers förfelande goda avsikter och hjälplöst, destruktivt självuppfyllande verksamheter. Vi behöver bli nåbara, bortom den subtila kontrollen och fängslande säkerheten.
Vi behöver inbjudas till att utgå från det viktiga och innersta, för att någonting ska riskeras att födas som vi älskar tillräckligt för att bära fram det hela vägen ut, på ett samskapande, samtrasslande och samverkande sätt.
Att få bli sedd och lyssnad till som en passionerad vardagsvarelse med stor uppmuntran till att uthärda misstagens gruvschakt och pärldykningarnas påfrestelser…. det är det som ger oss kraft, uthållighet och lust att fortsätta agera i förändringens konst.
Det lär oss att sträcka ut den enskilt handlande och unika vingen, som i ett outgrundligt gemensamt slag med någon annans levande rörelse, kan lyfta allas våra genuina bidrag på synkronisitetens självförstärkande vindar.
NAV är ett verklighets-lab där vi kan få upptäcka att vi kan agera som källan, i en skapande lek för de allvarligaste utmaningarna vi gemensamt lever i.
Sist men inte minst… NAV har en kvalificerad och helt ”oskyldigt verkande” vaktmästare… som är den egentligt avgörande väktaren och ovillkorliga frambringaren… av det heliga frirummet… där han viskar….om vi kan lyssna….
Tänk om livet verkligen ”inte är ett problem som ska lösas – utan ett mysterium som bara kan levas”. Väl… komna…”
/Kerstin Bragby, forskare vid Högskolan i Gävle, pedagog och skådespelerska


”Jag skulle beskriva NAV som en tillåtande oas där människor och kompetenser korsbefruktar varandra. Det som knyter människor samman, vare sig man hyr kontorsplats eller kommer på ett evenemang, är det gemensamma intresset för hållbar samhällsutveckling. Detta fokus skapar en naturlig plattform för människor att mötas, samtala och nätverka över gränser. Och så är det en plats dit man alltid kan komma hem.”
/Sanna Rådelius, Co Founder Radical


”För mig är NAV verkligen ett nav mellan näringsliv, offentlig sektor, ideell sektor och individer. NAV skapar förutsättningar för nya hållbara verksamheter. NAV är ett forum där nya idéer växer fram och prövas i möten mellan både individer och organisationer. Varje gång jag kommer till NAVs aktiviteter blir jag inspirerad av de intressanta diskussionerna, får nya insikter och kraft till att fortsätta försöka förändra vårt ohållbara samhälle till ett mer hållbart samhälle med hållbara värderingar. Styrkan med NAV och Daniel Lundqvist är öppenheten för nya idéer och aktiviteter som kan bidra till den omställningen. Personligen har NAV gett mig många möten med insiktsfulla personer och nya kontakter som lett till konkreta utvecklingsprojekt.”
/Anders Welin, Egenföretagare


”För mig är NAV en unik arena – en sekulär, öppen, korsbefruktande mötesplats.
NAV är en mötesplats utöver det vanliga. En mötesplats för lokala entreprenörer, innovatörer och kreatörer. En mötesplats mellan kommun, landsting, näringsliv och ideella och kulturella krafter. En mötesplats för gemenskap och utbyten mellan oss medborgare.
Jag ser en mötesplats där idéer, nätverk och kreativitet kan växa. En mötesplats där vi kan samverka, samskapa, nätverka och ha utbyte av varandra.
En mötesplats som vi så smått desperat behöver i vårt samhälle.”
/Ann Prema Nilsson Ahnstedt, Trainer och kommunikatör på Minds Unlimited


”Kreativitetsforskning pekar mot att de mest banbrytande idéerna uppstår under vissa gynnsamma förhållanden utan allt för mycket direkt styrning. Självorganiserande, till viss del kaotiska system där fria associationer kan uppstå och paradoxer krocka. Avslappnade, lekfulla miljöer där människor kan bredda sina perspektiv och nå sitt fulla potential. De mest värdefulla värdena för människor är ju i princip omätbara. (Tänk tillit, solidaritet, skönhet, kärlek) NAV är ovärderligt!
/Erika Réka Tanos, Communication and innovation consultant DEVREG doctoral program på Karolinska Institutet


Håller med Erika Réka Tanos. Och vill tillägga att jag varit på NAV ett fåtal ggr (mycket trevligt och inspirerande, jovisst) MEN att redan enbart veta att det finns ett sådant ställe (minnas, längta till), där det kan samskapas och kreativas i kubik, gör att sinnet kan ”expandera” – remote inspiration & enhancement of my creative space indeed”
Walter Osika, Director for Center for social sustainibilities, Karolinska institutet


”Mötesplatser skapas inte av sig självt. Det räcker inte bara med häftig belysning, coola möbler och designade mötesrum för att lyckas. Nej, det krävs nåt mer. Det är alltid nåt speciellt, nåt unikt med varje framgångsrik mötesplats, nåt som skapar magi och som får mötesplatsen att bli en magnet.
Jag tänker på en metafor om ett majskorn; Vad händer om du stoppar in ett majskorn i en kyl? Inget! Men om du tar samma majskorn och lägger det i en kastrull, lägger i en klick smör, ställer kastrullen på en spis och sätter på plattan, vad händer då? Den poppar! Och NAV är en sådan plats där vi som kommer dit får poppa. Här finns engagerad personal som är välkomnande, inbjudande, nyfikna och intresserade av de som kommer dit.
NAV lyckas med konststycket att skapa en inbjudande omgivning där majskornet får de rätta förutsättningarna för att kunna poppa. Här är alla lika välkomna och en förutsättning för varandra; etablerade företagare, konstnärer, entreprenörer, tjänstemän föreningsmänniskor och de som vill komma igång. Tillsammans skapas en känsla av att inget är omöjligt och det är den känslan jag tror är magneten i NAV och som får mig att återvända dit. Lika barn leka bäst, men olika barn skapar nya lekar!”
/Anders Holmberg, MyHappiness


”Jag ser ett stort värde i kreativa och obundna mötesplatser – en plats som inte har någon ägare och där alla möts som jämlikar. I vårt arbete med samhällsutveckling har de flesta aktörer en agenda, dold eller öppen, och driver sina frågor med mer eller mindre makt – den som äger arenan har strategiska fördelar och bejakar kanske inte alltid de kreativa processerna. Vi behöver kreativiteten och dynamiken som den neutrala arenan erbjuder för att på ett uthålligt sätt kunna arbeta med de viktiga samhällsfrågorna – där har NAV en given plats.”
/Staffan Ström, Rektor för vuxenutbildningen Nacka kommun


”NAV är det nya framväxande svaret på behovet av arenor för samskapande. Med modet att hålla ”space” för ett nödvändigt självorganiserande skapas förutsättningar för innovation, lärande och utveckling.”
/Göran Gennvi, Grundare och VD på Naturakademin Learning Lab


”Att ha plats tillgänglig för att mötas är ju en sak… inte alls oviktig. Men det som är unikt med NAV är att denna yta fylls av ett klimat och en atmosfär som stimulerar möten och som korsbefruktar olika branscher och sammanhang som annars inte skulle ha mötts. Jag tror att det handlar om den drivkraft som ligger i botten – att den inte är enbart pengar och ekonomisk framgång, utan snarare består av engagemang för att bygga ett bättre samhälle.”
/Monika Neukirchen, Ledarskapskonsult


”Innovation och förnyelse gynnas av möten mellan perspektiv, kunskapsområden och sektorer. Ett gott innovationsklimat med öppenhet och tolerans, en mångfald av aktörer och perspektiv, positiva attityder till idéer och entreprenörskap är viktiga komponenter.

Lika viktigt är att skapa fysiska platser och miljöer för att faktiskt kunna mötas och skapa ”krockar” och oväntade möten som kan leda till innovation. I Sverige investeras det i uppbyggnaden av olika typer av miljöer, som teknikparker, inkubatorer, entreprenörshubbar av olika slag. För att lyckas ta oss an våra samhällsutmaningar, behöver vi mötesplatser där alla perspektiv bjuds in och där inget perspektiv dominerar över de andra.

OECD beskriver i rapporten ”Working with Change. Systems approaches to public sector challenges” om behovet av systemförändringar för att lösa våra samhällsutmaningar. Framgångsfaktorer för att få till detta handlar bland annat om ”people and places”. Det krävs en kombination av människor och mötesplatser som möjliggör äkta gränsöverskridande samverkan – som i sin tur bidrar till systemförändringar.

Hur kan vi skapa genuint öppna och gränsöverskridande mötesplatser?
Vi inspireras av NAV-konceptet som har lyckats skapa en plats som attraherar en stor bredd av aktörer – som konstnärer, forskare, start-ups, ideella föreningar, kommuner, myndigheter osv. På NAV har man lyckats både med att skapa spontana möten (”krockar”), och arrangerade fördjupande samtal om samhällsutmaningar och angelägna frågeställningar.

En viktig framgångsfaktor är en oberoende drifts- och finansieringsform som ”skyddar” platsen från dominerande aktörer eller perspektiv. En annan framgångsfaktor är ett genuint medskapande förhållningssätt, där olika aktörer får lyfta sina frågeställningar. NAV finns idag i Sickla, Nacka, och är ett inspirerande koncept som vi hoppas kommer att spridas till fler platser. För oss som tror på potentialen i gränsöverskridande samverkan är den här typen av mötesplats ett exempel som inspirerar!”
/Länka Consulting, Karoline Bottheim


”För mig är NAV en plats som inte är förutbestämt laddad. Tillåtande. Varm. Öppen. En plats där det oväntade kan ske. En plats som pekar åt dom gemensamma ambitionerna att skapa ett bättre samhälle och en bättre värld. Bidra. Få finnas till. Vara människa. Skapa”
/Gustav Hjelmgren, Konstnär, grundare Imaginecare


”För oss inom förskolan är NAV en kreativ mötesplats där barnen och även vi pedagoger tillsammans kan delta i och möta samhället utanför förskolans traditionella väggar. Genom att använda NAV som en arena där yngre samhällsmedborgare visar sitt sätt att tänka blir förskolan en del av en hållbar samhällsutveckling där generationer möts och byter idéer. Det är när vi går utanför den ram som vi vanligen befinner oss i som vi gör skillnad inför framtiden.”
/Mimmi Adolfsson, Ateljerista, biträdande förskolechef Hökarängens förskolor


”För mig har NAV betytt väldigt mycket. Det har inneburit oanade möjligheter till spännande möten med människor och nätverkande i en kreativ och avslappnad miljö. Det har öppnat för nya samarbetsformer och gemensamma projekt. NAV innebär också tillgång till inspirerande lokaler.
NAV innebär en källa till inspiration genom sina föreläsningar, after work-kvällar och dialoger. Det har inneburit nya idéer och dagsfärska inblickar i trender och tendenser i tiden. Jag uppskattar också att forumen behandlar både högt och lågt – att stora och små frågor ställs med högt i tak och att det finns en känsla av respekt för olikheter.”
/Mikael Nilsson, Projektledare Mötesplats Sickla


”NAV är en plattform för:
-gränsöverskridande samarbeten
-trendspaning
-innovatiomsutveckling
-innovativt ledarskap
-teambyggande
-relations- och brobyggande
-skapande nya strukturer
-att ta tillvara talanger och kompetens i regionen
-kreativitet och nya idéer
-att fånga upp kundsignaler/signaler och behov från medborgarna
-testa och utveckla nya koncept
-gemensamma satsningar för ett bättre samhälle
-synliggörande av individer, organisationer och företag

Så lite personliga värden:
-tillgängliggör nätverk och kompetens
-möjliggör samarbeten och uppbyggnad eller utbyggnad av en verksamhet
-erbjuder ett kreativt sammanhang
-gör det möjligt att göra skillnad
-du blir sedd och uppskattad och hopkopplad med härliga människor och organisationer
-drömmar och visioner blir större och mer värdeskapande”
/Annika Löfgren, Co-funder Sisters in business, Grundare KREO


”NAV fyller en alldeles ovärderlig funktion som neutral arena och plattform för mötet mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Det sektorövergripande är centralt i våra stora samhällsfrågor och vi som kommun kan… nej, måste kroka ihop i på denna arena med ovan nämnda. Måste tänka utanför ägandeskapet och målgruppsbilderna. Vi behöver varandra, kan inte få det effektivt och hållbart annars. NAV-plattformen FÅR inte lämna Sickla/Nacka ? Jag tänker fortsätta fösa in allt jag kan av det kommunala och den imaginära NAV-fanan vajar från min plats i stadshuset (när jag nu sitter där..), var så säker. Keep it up!”
/Tomas Axén Haraldsson, Utvecklingsledare Nacka kommun


”För mig är NAV en plats där jag plötsligt landar i något helt annat än jag kanske tänkt mig, tillsammans med människor som överraskar, inspirerar och leder vidare in på nya spår eller som fördjupar gamla. En plats där jag kan få vara precis så kreativ, produktiv, socialt företagande och utanför boxen som jag är. Nu har jag t ex kombinerat fler av mina styrkor för ungas hälsa med kreativa pop-ups. Tack alla för det!”
/Lotte Johansson, Storyteller/Coach/Moderator


”NAV. En unik arena. För insikt. För utsikt. För goda samtal. För tillförsikt. För det goda. För mig. Som människa. Som egenföretagare. Som världsmedborgare. (((Fortsätt, fortsätt, fortsätt))).”
/Ulrika Strömqvist, Communication strategist RISE Interactive, Ägare Think of us AB


”För mig är NAV en plats och ett nätverk som hjälper mig i den stora och komplexa samhällsutmaning som handlar om skolans förmåga att leva upp till nya kunskapskrav, inte minst när det gäller förmågor som entreprenörskap, kreativitet och samarbetsförmåga. Detta uppdrag klarar skolan inte av på egen hand – vi behöver tillgång till fler arenor än klassrummet för att leva upp till skollagen, skoluppdraget och kunskapsmålen. Här behövs stöd för lärare, som facilatorer, för att bygga sammanhang för lärande i samarbete med samhälle/arbetsliv. Våra barn och ungdomar behöver möta människor med olika kompetenser i olika sammanhang för att få en djupare förståelse för omvärlden och de samhällsutmaningar vi står inför.
NAV möjliggör och öppnar upp för barn och ungdomar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och bygga samarbeten med myndigheter, organisationer, kultur- och näringsliv mm. Behovet av barns och ungdomars perspektiv i samhället, att de blir tagna i anspråk, är behövda och får sin röst hörd är en viktig faktor för deras tillblivelse och etablering i samhället. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla sammanhang för lärandet. Där fyller NAV-nätverket en för mig ovärderlig och oersättlig funktion.
NAV är en plats där våra invanda roller utmanas där nya samarbeten, synsätt och synergier uppstår. En plats som synliggör sammanhangen och låter mig vara en del av samhällsutvecklingen.”
/Johanna Gagner, Pedagog, fd Skolledare


”Att ha en nätverksplats som NAV har gett mig och elever på skolor runt om i Nacka en möjlighet att mötas och samverka på många olika sätt. Ett möte som skulle vara svårt att få till på varandras skolor. Nästan varje gång jag varit på NAV så har jag skapat kontakt med en ny spännande aktör som är intresserad av att fånga upp tankar och idéer från mig och de elever som jag haft med. För min egen del har NAV gett möjlighet till mig att arrangera Makerspace och Workshops inom programmering för elever och pedagoger inom Nackas skolor. Förutom luftiga, kreativa och inspirerande miljö så har aktörer som vart verksamma på NAV nyfiket kommit fram och frågat, samverkat och deltagit vid de tillfällen som jag varit där. NAV möjliggör studiebesök för att prata med aktörer som verkar inom de områden elever hoppas kunna utbilda sig inom och i framtiden kunna arbeta med. Tack för att ni finns och ser fram emot att fortsätta kunna komma till NAV för kreativa och lärorika möten!”
/Richard Duncan, Fritids- idrottslärare


”NAV skapar möten och nya positiva ”krockar” mellan människor från olika kunskapsområden, sektorer och perspektiv. Det är ju en jätteviktig funktion både för vår innovationskraft men också för att bryta Stuprörs- och ”vi-och-dom tänk”. Varje gång jag har varit där så har jag gått från NAV med en jättepositiv känsla och nya spännande möten som givit nya perspektiv.”
/Anna Zingmark., Grundare och senior konsult Länka Consulting


”Nya viktiga möjligheter uppstår på platser där vi kan släppa fram alla idéer i tvära konstellationer av människor, organisation, företag och myndigheter. Fler företag och politiker behöver få syn på, delta och ge sitt stöd!”
/Camilla Eltell, Kreatör Konstnär Processledare på Creative Living


”NAV betydde massor för mig i min strävan att nå mitt mål. Jag fick på mötesplatsen NAV bolla mina tankar och idéer med massor av lyssnande och inspirerande människor som dessutom öppnade sina nätverk för mig och fick mig att ta mig vidare. Jag hoppas att jag själv var en inspirationskälla till andra som på samma sätt bollade sina idéer. Nya möten, nya kontakter och enormt inspirerande på flera olika sätt. Jag hoppas på flera mötesplatser som NAV som kan inspirera och motivera andra att ta sina idéer vidare.”
/Helena Edberg, Enhetschef på Youth and Care


”Nav is such a treasure — an island in the liminal zone where new thinking can happen”
/Nora Bateson, Author, Filmmaker, President International Bateson Institute