NAV Väst

NAV Väst fortsätter att ta form…

Likt ett mycel i den västsvenska myllan pågår samtal på kors och tvärs och emellanåt, när de lokala förutsättningarna finns, uppstår event/Warm Data Labs likt olika matiga svampar.

NAV Väst är på så vis polycentriskt dvs. det finns/uppstår på olika platser, där platsen i sig är viktig med dess högst specifika relationer i tid och rum.

Inte minst sker det förstås när vi möts och i delandet av berättelser uppenbaras såväl dilemman och låsningar som möjligheter…

NAV Väst är inget vi kan åstadkomma, men vi känner igen doften, tonen, färgen, känslan när vi fullt ut vågar känna att vi inte vet och kan vila i insikten om att det gör ingen annan heller…

Men, precis som svampkroppen kan vi tillsammans för en stund se skogen ur andra perspektiv.

Den 21 maj är du välkommen till en träff på temat Organisk samverkan och ett Warm Data Lab Smedjebacken 5 i Göteborg hos Syntropia. Drop in med soppa från kl 17.00

Följande platser och datum kan du även lägga på minnet.
Den 15 juni Ånim , Ed
Den 31 augusti Olofstorp, Fänneslunda, Ulricehamn
Den 14 september Ånim, Ed

Ytterligare information kommer…

Vill du har kontakt med någon av oss i NAV Väst så maila Åse aseeliasonbjurstrom@gmail.com alt Miriam@animated.se

I ett Warm Data Lab finns inga färdiga svar, ingen är mer expert än någon annan, ingen är representant för något – alla möts som fullödiga, komplexa människor. I samtal på kors och tvärs blir den information vi delar, levande, mänsklig och varm. Den enes erfarenhet öppnar någon annans minne som associeras med en tredjes fundering… Så växer relationer både mellan tankar och människor liksom mellan olika sammanhang och livsområden. Så frodas levande ekosystem av relationer där nya perspektiv och initiativ uppstår…

Ett Warm Data Lab bygger på gedigen teoretisk grund och har en tydlig, men praktiskt sett mycket enkel struktur. Där finns inte några målsättningar om resultat, samtalen dokumenteras inte och det görs inte några gruppredovisningar. Det är ”bara” möten mellan människor, kontexter, perspektiv, berättelser… möten som skapar relationer och binder samman. Men utifrån den systemteoretiska grund vi utgår ifrån är det genom dessa relationer och sammanhang som förutsättningar för framtida förändringar möjliggörs.