NAV Väst

Så var det dags för NAV Väst att ta form. Samtalssalongerna/ Warm Data Labs som hålls varje månad på Nav i Nacka finns nu även i Sjuhärad. NAV Väst vill liksom Nav Sweden vara ett vardagsrum för samtal om att vara människa i en värld av förändring, samtal om små och stora sammanflätade sammanhang. Lite längre fram i år kommer NAV Väst även att flytta till Dalsland och Göteborg.
Bilden ovan är tagen en morgon i Åhs Härad. En av de sju.

I Sjuhärad kommer samtalet att ta form i olika sammanhang, folkhögskolor, danscentrum, Science Parks, skogar, bokcaféer, ekologiska trädgårdsodlingar etc. Förhoppningen är att samtalet som utspelade sig i en skog vill fortsätta till caféet, science parken, folkhögskolan. På på tvärs helt enkelt!

Samtal på tvärs i Sjuhärad –

Warm Data Labs

”Samtalssalonger” för samtal om att vara människa i en värld av förändring, samtal om små och stora sammanflätade sammanhang

Precis som på Nav i Nacka så öppnar vi här i Nav Väst initialt med fokus på Sjuhärad salong på olika platser för att pröva, öva och lära oss konsten att hålla ”varma samtal” som bjuder in fler perspektiv och sammanhang och som därigenom vidgar och fördjupar förståelsen kring de teman vi samlas kring.  

Vi kommer att hålla till på en mängd olika platser, inomhus och utomhus men alla med en lust att utforska vad ett Warm Data Lab kan vara. Vi hoppas att de som möts på ett ställe har lust att fortsätta med det och mötas igen, i en annan miljö.

Vi vill med Nora Batesons ord skapa relationer som skapar relationer som skapar relationer – som skapar förändring.

I ett sk. Warm Data Lab finns inga färdiga svar, ingen är mer expert än någon annan, ingen är representant för något – alla möts som fullödiga, komplexa människor. I samtal på kors och tvärs blir den information vi delar, levande, mänsklig och varm. Den enes erfarenhet öppnar någon annans minne som associeras med en tredjes fundering… Så växer relationer både mellan tankar och människor liksom mellan olika sammanhang och livsområden. Så frodas levande ekosystem av relationer där nya perspektiv och initiativ uppstår…

Ett Warm Data Lab bygger på gedigen teoretisk grund och har en tydlig, men praktiskt sett mycket enkel struktur. Där finns inte några målsättningar om resultat, samtalen dokumenteras inte och det görs inte några gruppredovisningar. Det är ”bara” möten mellan människor, kontexter, perspektiv, berättelser… möten som skapar relationer och binder samman. Men utifrån den systemteoretiska grund vi utgår ifrån är det genom dessa relationer och sammanhang som förutsättningar för framtida förändringar möjliggörs.

 

Värdar för dessa kvällar är warm data lab certifierade Åse Eliason Bjurström 0706 31 14 18 och Miriam Sannum 0708 553032

Följ oss gärna på Facebook

 

 

 

 

 

När och var ses vi?

Nästa Samtal på Tvärs blir på Finnekumla Kultur och Dansscen den 24 maj, Benedikte Esperi tar emot vid tretiden och gör en rundtur.

Datum för träffar med reservation för ändringar

För det mesta är tiderna 17.00 – 20.00 men om andra tider gäller så anges detta senast två veckor i förväg.

Borås Folkhögskola 22 februari

Lustigkulle Tranemo 23 mars

Borås Science Park /Klimatneutrala Borås den 4 april

Fristad Folkhögskola 20 april

Finnekumla Dans och kulturcenter 24 maj

Crea diem Bok-café 17 augusti

 

Samtal på tvärs har stöd av Leader Sjuhärad,