Scen- och mediaproduktioner

Numera publiceras det mesta av våra öppna evenemang på vår YouTube-kanal
Följ oss här: https://www.youtube.com/@navsweden

Samhällsredaktionen, StudioN, dokumenterar det som händer på och runt NAV- scen, hittar samarbeten med aktörer på NAV och engagerar sig i olika samhällsfrågor. Arbetet som pågått sedan augusti 2012 har resulterat i en rik produktion av samhälls- reportage, intervjuer, föreläsningar och dokumentation av aktiviteter.
Här kan man se tidigare videos från StudioN.