Kontakt

NAV, Centrala Nacka
Värmdövägen 120, plan 2 (Rotorfabriken)
mail: info@navsweden.se

Daniel Lundqvist, CEO/Founder
+46 (0) 76 771 75 77
daniel@navswden.se

Anna von Bothmer
anna@navsweden.se

Johanna Gagner
johanna@navsweden.se

 

Hitta hit:

Hitta hit:

Bil
Adressen är Värmdövägen 120 – mitt emot Södertörns Brandförsvar – men entrén ligger på ”Rotorslingan” som går runt hela den inhägnade fastigheten som utgöra gamla Svenska Rotorfabriken. Du behöver ta dig in genom vänstra grinden som ligger i fastighetens västra del (närmast Stklm). Entré vid flaggstång (huvudentré med nr 120 ovanför ingång).

Buss
Närmaste busshållplats är ”Järla station”. Se reseplanerare / Busstidtabeller på www.sl.se

NAV finns även på följande adresser:

NAV:scen, Pumphuset, Uppfinnargränd 7, Järla Sjö

NAV lab kan skapas och skalas utifrån behov – både etableras som fasta mötesplatser i samverkan med aktörer men också som en tillfällig pop-up-arena för olika typer av event.
Om du vill veta mer, hör av dig till:  info@navsweden.se