Om NAV

NAVs intention är att vara en plats - ett öppet mellanrum - där nya idéer och initiativ kan gro och växa.
En plats där vi får komma samman på ett fördjupat, kreativt och nyfiket sätt.
En plats där utrymme finns för det oväntade.

NAV driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.

NAV erbjuder sammanhang där konstnärliga uttryck och experimentella format integreras med fördjupande samtal. Olika perspektiv och kunskapsområden får brytas mot varandra så att något nytt kan öppnas och växa fram.

NAV verkar för generationsblandade möten och välkomnar människor med olika professioner, bakgrunder och erfarenheter.

NAV Sweden

NAV består av ett öppet nationellt nätverk av partners från olika samhällsområden och sektorer. NAV driver idag en mötesplats i centrala Nacka där man kan hyra arbetsplatser och kontor, arrangera event, utbildningar och konferenser. Platsen finns i Gamla Rotorfabriken Värmdövägen 120 i Järla. NAV driver också en scen i Pumphuset Järla Sjö, i samarbete med Business Lounge. Dessutom finns NAV representerat i olika samarbeten runt om i landet. För närvarande pågår ett intensivt utvecklingsarbete i Västra Götaland, under namnet NAV Väst.

NAV har en öppen Facebooksida och en sluten Facebook-grupp för medlemmar, aktörer och partners: NAV:lab – arena för nav-nätverket

Du kan också signa upp dig för vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer på NAV.

NAV:scen – ideell förening

Genom NAV:scen driver och utvecklar vi event, konferenser, workshops och utbildningar i samverkan med partners. Läs här om tidigare och kommande event.

Och signa gärna upp dig på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad vi har på gång.

Du kan bidra till vår öppna programverksamhet för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande och bli en aktiv del i det växande NAV-nätverket genom att bli medlem i föreningen NAV:scen. Som medlem i föreningen NAV:scen får du också en rad förmåner… Läs mer och bli medlem här

Våra aktörer om NAV

”Många undrar vad som krävs för att vi ska klara av en omställning till ett hållbart samhälle. Jag anser att det vi framförallt behöver är samtal mellan olika kunskapsområden, perspektiv som bryts mot olika värdegrunder, metoder som omprövas och omformas. Exakt det bidrar NAV med. För NAV är platsen där sådana samtal kan äga rum. Det är inte en trevlig sidoverksamhet att mötas över gränser, det är en totalt fundamental förutsättning för att vi ska klara av den kanske största omställning som människan hittills gjort.”

Linda Nordfors

Artist, Entreprenör Reflection Company, VD Kultur & Näringsliv

Här kan du läsa om vad olika aktörer tycker om NAV

http://navsweden.se/roster