Om NAV

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.

NAV:scen – ideell förening

Du kan bli en aktiv del i det växande NAV-nätverket genom att bidra till vår öppna programverksamhet för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. Som medlem i föreningen NAV:scen får du också en rad förmåner… Läs mer och bli medlem här

Nav Sweden

NAV består av ett öppet nationellt nätverk av partners från olika samhällsområden och sektorer. NAV driver idag två fasta mötesplatser där man kan hyra arbetsplatser och kontor, arrangera event, utbildningar och konferenser. Platserna finns i Gamla Rotorfabriken Värmdövägen 120 och i Nacka Strand, Cylindervägen 12, plan 4. NAV driver också en scen i Pumphuset Järla Sjö, i samarbete med Business Lounge.

Genom den ideella föreningen NAV:scen driver och utvecklar vi event, konferenser, workshops och utbildningar i samverkan med partners. NAV har en öppen Facebooksida och en sluten Facebook-grupp för medlemmar, aktörer och partners: NAV:lab – arena för nav-nätverket

Våra aktörer om NAV

”Många undrar vad som krävs för att vi ska klara av en omställning till ett hållbart samhälle. Jag anser att det vi framförallt behöver är samtal mellan olika kunskapsområden, perspektiv som bryts mot olika värdegrunder, metoder som omprövas och omformas. Exakt det bidrar NAV med. För NAV är platsen där sådana samtal kan äga rum. Det är inte en trevlig sidoverksamhet att mötas över gränser, det är en totalt fundamental förutsättning för att vi ska klara av den kanske största omställning som människan hittills gjort.”

Linda Nordfors

Artist, Entreprenör Reflection Company, VD Kultur & Näringsliv

Här kan du läsa om vad olika aktörer tycker om NAV

http://navsweden.se/roster