NAV:scen

Föreningen NAV:scen har till ändamål att genom inkluderande programverksamhet med olika samhällsaktörer verka för att stärka nätverket NAV Swedens övergripande mål. NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar. 

Föreningen ska bl.a. tjäna som arena för genomförandet av öppna program som är kopplade till samhällets gemensamma utmaningar, frågeställningar som behöver belysas från många perspektiv. Föreningen ska förvalta och vidareutveckla formaten NAV Creative Mornings, NAV Talks, NAV sessions etc, tillsammans med olika samhällsaktörer. 

Bli medlem i Föreningen NAV:scen
Podd- och videoinspelningar NAV:scen
NAV:scen 2019