« Tillbaka till partners

Atrium LjungbergVi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Vår målsättning är att skapa levande miljöer som vi vill och kan vistas i, idag och i morgon.
Vår huvudinriktning är handel och kontor, men våra miljöer rymmer också boende, kultur, service och lärande.

Genom långsiktigt ägande, utveckling, och förvaltning erbjuder vi våra kunder attraktiva handels-, kontors- och stadsmiljöer på starka delmarknader. Med egen kompetens och helhetsperspektiv adderar vi mervärde för våra kunder och samarbetspartners, och skapar värdetillväxt i bolaget.

Farsta Centrum

STRATEGIER & VÄRDEDRIVANDE FAKTORER

Handel – Kontor – Helhetsmiljöer
Atrium Ljungberg fokuserar på att utveckla miljöer för handels- och kontorsverksamheter och, där det är möjligt, komplettera med boende, service, kultur och utbildning.
Blandningen ökar flödet av människor på platsen och skapar synergieffekter för alla aktörer, som därmed ges större möjligheter att bedriva framgångsrik affärsverksamhet.

http://www.atriumljungberg.se/