« Tillbaka till partners

RISERISE Interactive är ett forskningsinstitut inom design och IT. Vi är särskilt intresserade av användarupplevelser, ny teknik, innovationsprocesser och deltagande design. I Stockholm är vi nio personer som arbetar med att förstå människor och teknik, och att designa tillsammans med användare och intressenter.

Vi sju är Alexander, Brendon, Ellen, Eva, Ling, Pernilla och Wasim som har olika bakgrunder inom design och antropologi. Vi strävar efter att flytta fram gränserna för designforskning och använder användarnas liv som grund till innovation och utveckling.
Vi arbetar med både traditionella forskningsgrepp och nya metoder för att forska, experimentera och reflektera för att bygga kunskap, nya praktiker och designlösningar.

Just nu jobbar vi med att utforska vad fjärrundervisning har för möjligheter, språkinlärning och hur man kan stimulera diskussion kring den smarta staden för medborgarnas bästa med hjälp av ett dialogkit.

Vanligen är vi i Kista, men nu är vi glada att ha en pop-up studio i Sickla och är här några gånger i veckan och är alltid nyfikna på att hitta nya intressanta projekt.

Kontakt:

Brendon Clark
Studio Director, Stockholm
Interactive Institute Swedish ICT
brendon.clark@tii.se
+46 70 460 4811

www.tii.se