« Tillbaka till partners

#SamtalsCoachomatenSamtals Coachomaten synliggör snabbt hur mycket tid vi lägger på saker som inte ger välmående och hur vi snabbt kan ta ansvar för en förändring mot mer konstruktivare vanor. Grundare Lotte Johansson, arbetar för att implementera, utbilda och handleda i verktyget inom främst utbildnings- och fritidssektorn, inklusive online-version – utifrån insikten att trenden av ungas ohälsa behöver vända nu. Samtals Coachomaten bygger på forskningsmodellen ”Du Bestämmer”. Lotte Johansson, har arbetat som resurs inom idrott och hälsa med bl a några av våra svåraste målgrupper och handlett unga ledare i drive-in idrott. Modererar även samtal som ökar förståelsen för olika perspektiv – alltid inkluderat ett ungt perspektiv.

Website
070- 798 44 29