« Tillbaka till partners

Sanna Rådelius, ED SwedenSanna Rådelius driver tillsammans med kollegan Fanny Bergström Buller företaget Experience Design (ED) Sweden. Tillsammans vill de förändra världen och för att göra det arbetar de med designmetodik och upplevelsedesign, metoder som sätter människan i centrum. Samhällsutveckling och innovation kräver insikt i vilken utmaning du faktiskt står inför. Den insikten finner vi först när vi vågar titta utanför vårt eget perspektiv och involvera, inkludera och aktivera de människor utmaningen de facto berör. Med utgångspunkten i designmetodik och upplevelsedesign bidrar ED Sweden med metoder för medskapande processer.

Uppdragen återfinns inom ett brett fält och har berört allt från medborgardialog och utveckling av mötesplatser till metodutveckling för energieffektivisering liksom kompetensväxling i det ideellt drivna kulturarvet.