« Tillbaka till partners

Stockholms Handelskammare Nacka/VärmdöBra kommunikationer, tillgång till bostäder, god utbildning samt ett positivt näringsklimat är avgörande för våra företags konkurrenskraft.

Viktiga policyfrågor för oss i Nacka/Värmdö är:

  • Utbyggd kollektivtrafik. Vi välkomnar att tunnelbanesystemet ska byggas ut till Nacka och ser positivt på möjligheterna till en framtida förlängning till Värmdö.
  • Slussen. Ombyggnaden av Slussen kommer att få stora konsekvenser för många Nacka- och Värmdöbor som pendlar till sitt arbete. Det är därför helt centralt att störningarna minimeras under byggtiden, att kollektivtrafikutbudet är så bra som möjligt och att adekvat information går ut till de trafikanter som drabbas.
  • Österleden. Vi vill se en östlig vägförbindelse som kan avlasta innerstaden från biltrafik, avlasta Essingeleden och bättre binda samman regionens östra delar.

  • Bostäder/stadsmiljö. Vi verkar för fortsatt byggande av bostäder, kontor och handel som ger attraktiva stadsmiljöer och fungerande regionala stadskärnor. Viktiga utvecklingsområden är Nacka stad som växer fram i samband med att tunnelbanan dras till Nacka, och förändringen av Gustavsberg.

Viktiga arenor för lokala kontakter och affärsmöjligheter är våra näringslivsdagar och frukostmöten. Dessa arrangerar vi ofta tillsammans med kommunen samt andra organisationer. Våra samarbetsprojekt är:

Vi anordnar kontinuerliga medlemsmöten om aktuella frågeställningar, såväl regionalt som lokalt. Vill du veta mer eller är du intresserad av att engagera dig mer, kontakta:

Daniella Waldfogel, daniella.waldfogel@chamber.se