« Tillbaka till partners

VälvaVälva är en förändringsstudio

Vi lever i en tid som blir allt mindre förutsägbar. Föränderliga beteenden, nya socialekologiska villkor och komplexa beroenden som väver allting samman. På Välva har vi förmånen att få vara tillsammans med andra i det som är svårt.

Vi hjälper företag och organisationer att göra komplexa adaptiva system begripliga och stärka förmågor hos team och ledning att verka i dem. Vi håller utbildningar och leder innovations- och designprocesser med utgångspunkt i resillient tänkande. Vårt uppdrag och vilja är att det de nya vi skapar tillsammans verkar i en framväxande resillient riktning.

Läs mer på vår hemsida:
https://www.valva.se/

Mejla oss:
johan.sjostrom@valva.se
johan.axelsson@valva.se