« Tillbaka till partners

Värmdö FöretagarföreningVärmdö Företagarförening bygger långsiktigt bättre förutsättningar för affärsutveckling i Värmdö.

Vi anordnar nätverksträffar, frukostträffar, seminarier, mässor mm som ger tillfällen att skapa nya affärskontakter.

Vi är din företagskontakt som du kan vända dig till med frågor och idéer. Vi bistår med rådgivning och guidning för ditt företagande.

Vi förenar näringslivet till en stark röst som är med och påverkar beslutsfattare.

Vi påverkar bl a genom lobbyverksamhet och är en av samarbetsparterna i Näringslivsrådet. Nära kontakter med kommunens politiker och tjänstemän.

Vi främjar utveckling av nyföretagande och samarbetar med Nyföretagarcentrum, Värmdö Kommun och Värmdö Matchning.

Till vår webbplats