Living in a world of complexity – VIDEO, Del 2

Living in a world of Complexity, Uncertainty and Disruption

Tre perspektiv på världen möts i en dialog kring att leva och vara människa i en tid som allt mer präglas av komplexitet, osäkerhet och störningar.

Samtal: Jonna Bornemark, Nora Bateson och Keri Facer
Art: Tove Kjellmark
Live Music: Daniel & Emma Reid