Living in a world of complexity – PODD, Del 2

Living in a world of
Complexity, Uncertainty and Disruption

Tre perspektiv på världen möts i en dialog kring att leva och vara människa i en tid som allt mer präglas av komplexitet, osäkerhet och störningar