Musik & Mystik, Film – del 2

Den 23 Januari utforskade vi djupen och gränslanden mellan musiken, mystiken, samhället och existensen. Eric Schüldt och Per Johansson delade denna kväll scenen med musikanterna Lisa Rydberg och Lisa Långbacka.

Arrangörer och partners:

Föreningen NAV:scen,
Eric Ericson International Choral Centre,
Bilda