Myter & Mysterier Live, POD Digitaliseringen, del 2

https://soundcloud.com/user-510175824/myter-och-mysterier-live-digitaliseringen-del-2

Den enormt populära Pod-serien ”Myter & Mysterier” med Eric Schüldt och Per Johansson går nu in i en ”Live-hybrid” där vi, under tre kvällar i höst, kommer bjuda in gäster som ”stör”och utmanar samtalen med aktuella och angelägena samhällsutmaningar. Övergripande frågeställning: ”Vad måste förändras för att vi ska klara oss tillsammans?”

Gäst 6 Sept är Darja Isaksson (Digitaliseringsrådet och ny GD för Vinnova).
Tema: Digitaliseringen