Myter & Mysterier Live, PODD Gudinnans återkomst – del 2

Vi bygger nu vidare på våra tidigare  NAV:sessions ”Myter & Mysterier Live” med Eric Schüldt och Per Johansson. Tidigare teman har varit: Digitaliseringen, Samhällsbygget, Bildning, Musik&Mystik, Civilisation…

Denna kväll gästas vi av Jonna Bornemark, forskare, författare och aktuell med boken Det omätbaras renässans. Jonna arbetar för närvarande med områden som berör kvällens tema ”Gudinnans återkomst” – synen på kvinnan, moderskap, graviditet, kropp, materia, liv och transendens… Hennes tankar möter Per och Erics samtal om feminina och maskulina principer, rörelser i tiden och om vart vi kan tänkas vara på väg samt deras tidigare utforskande av ”det feminina” i Myter & Mysterie-avsnittet  #Gudinnans återkomst och senare även berättelsen om Maria Magdalena.