Myter & Mysterier Live, VIDEO Bildning, Del 2

Den enormt populära Pod-serien ”Myter & Mysterier” med Eric Schüldt och Per Johansson går nu in i en ”Live-hybrid” där vi, under tre kvällar i höst, kommer bjuda in gäster som ”stör”och utmanar samtalen med aktuella och angelägena samhällsutmaningar. Övergripande frågeställning: ”Vad måste förändras för att vi ska klara oss tillsammans?”

Gäst 8 november är Lotta Lundgren – (Programledare SVT bl.a Historieätarna och författare)

Tema: Bildning