Bli medlem i föreningen NAV:scen

28 juni, 2022

Medlemskap i NAV:scen – ideell förening

Nu kan du bli en aktiv del i det växande NAV-nätverket genom att bidra till vår öppna programverksamhet för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande.

Som medlem i föreningen NAV:scen får du: 
– ta del av en pågående omvärldsbevakning och kompetensutveckling
– första tjing och även rabatt på många av våra event
–  våra Nyhetsbrev varje månad.
– tillgång till,  och rabatterade priser på, våra mötesplatser.
– nyttja våra scener med förmånliga villkor.

Nätverket hjälper dig att utvecklas, hitta partners, kunder, resurser och myndighetskontakter

Bli medlem här


Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att genom inkluderande programverksamhet med olika samhällsaktörer verka för att stärka NAV Swedens övergripande mål.

”NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.”

Föreningen ska bl.a. tjäna som arena för genomförandet av öppna program som är kopplade till samhällets gemensamma utmaningar, frågeställningar som behöver belysas från många perspektiv. Föreningen ska förvalta och vidareutveckla formaten NAV Creative Mornings, NAV Talks, NAV sessions etc, tillsammans med olika samhällsaktörer.


Frågor: info@navsweden.se

Vill du bli samarbetspartner och medarrangör via ditt företag eller organisation mejla oss några rader så pratar vi vidare

Bli medlem här

/Team NAV:scen