Jordens framtid och själens överlevnad

16 februari, 2023

En kväll med musik, samtal
och existentiell kulturkritik

Mikael Kurkiala, antropolog och omvärldsbevakare
Anita Goldman, författare
Joel Halldorf, teolog och författare
Musik av Paulina Palmgren

När krig rasar i Europa och klimatförändringarna orsakar lidande
världen över är det lätt att tänka att vi behöver fokusera på
konkreta problem, och lägga de andliga frågorna åt sidan så länge.
Men tänk om vi inte kan komma till rätta med problemen om vi
inte förstår deras andliga dimensioner? Tänk om de stora frågornas
komplexitet i själva verket gör det existentiella än mer angeläget?

Författarna Anita Goldman och Mikael Kurkiala har båda skrivit
böcker och artiklar där de diskuterat det existentiellas betydelse för
frågor som fred, klimatkris, teknologi och odling.
Ikväll talar de om vikten av att hålla samman kroppen och själen,
och utmaningarna med att föra de här samtalen i media och politik.
Samtalsledare är Joel Halldorf

Under kvällen får vi även del av livemusik av Paulina Palmgren,
som senast gav ut det hyllade albumet ”Paradiset på jorden” 

Läs mer och anmäl dig här:
https://nav.confetti.events/jorden