Transformation Learning Lab

4 november, 2017


I samband med Kunskap&Framtid 23-25 november lanserar Svenska Mässan, RISE Interactive och NAV Sweden mötesplatsen Learning Labs – 2017 kvadratmeter fyllda av utmaningar som behöver svar.

 

Transformation Learning Labs är en mötesplats, en upplevelse och ett initiativ med fokus på hela livets lärande och arbetsmarknadens kompetensförsörjning kopplade till aktuella och relevanta samhällsutmaningar som behöver utforskas ur nya perspektiv.

Här får näringslivets, det offentligas och skolvärldens intressenter, beslutsfattare och aktörer möjlighet att möta framtidens unga vuxna (framför allt gymnasiestuderande med sikte på högskolestudier) i gränsöverskridande diskussions- och samverkansforum för att hitta nya, smartare sätt att skapa hållbara liv i hållbara samhällen.

Bland mötesplatsens många och breda frågeställningar finns utmaningen att hitta 43.000 undersköterskor till 2023 jämte 7000 kockar till besöksnäringen, eller att få fler unga att träna en timme om dagen och att skapa ett samverkansklimat som gynnar startups med fokus på att transformera befintliga lösningar till framtidens affärsmodeller.

Hållbar stadsutveckling, framtidens besöksnäring, vård i världsklass är några av de övergripande temaområdena. På plats kan du få gruppcoaching och provköra framtiden i TänkBaren medan Nudie lagar dina jeans

Framför allt får du vara om ett spännande mötesformat som garanterar en unik upplevelse. Vi går mellan samtal, presentationer och gemensam kunskapsutveckling. Du kommer att få bidra med egna kompetenser i gemensamt utvecklingsarbete och berikas med nya idéer och verktyg.

 

Välkommen att delta i Learning Labs tillsammans med andra nyfikna människor från spännande verksamheter och framåtlutade initiativ.

Väl mött på Learning Labs 23-25 november.

Pernilla GlaserRISE Interactive

Ulrica RamstedtSvenska Mässan

Daniel LundqvistNAV Sweden

Pernilla AhlqwistSvenska Mässan

Ellen Franzén RISE Interactive

Har du någon fråga du särskilt vill utforska? Har du tankar om framtidens lärande, omställningar eller kompetensrustningsbehov som bör få en egen faciliterad workshop?  Kontakta Pernilla Ahlqwist, projektledare för Learning Labs, 0701-61 06 89 eller pernilla.ahlqwist@svenskamassan.se

learninglabs2017.se

 

 


 

Learning Labs är ett arbetsmöte som samlar praktisk kunskap, lärande och samhällsutmaningar på tvären genom våra vanliga system och strukturer. Här möts arbetsmarknadens parter, utbildningsaktörer, framåtlutade företagare och unga vuxna för att skapa idéer och modeller för framtiden. Eller helt enkelt: här får alla som är nyfikna på sin egen och hela världens framtid ett ställe att fantisera och laborera kring hur vi skapar den på bästa sätt. Eller inte.

Var beredd – men på vad?
Vad innebär digitalisering, ökad automatisering och en förändrad demografi för hur yrkeslivet kommer att organiseras och vad får det för konsekvenser för utbildningar? Hur kan vi förstå och använda praktik, expertis och testmiljöer? Hur kan vi ta oss snabbare till smartare lösningar, utan att äventyra kvalitet eller riskera felsatsningar?

Var med – om och som du vill
På Learning Lab är deltagarna huvudsaken. Du kan komma en stund eller stanna hela tiden, du väljer själv hur aktivt deltagande du vill vara och på vilket sätt. Vi står redo med inbjudande samtals- och workshop-format, spännande exempel och utmanande upplevelser.