« Tillbaka till partners

HoloneHolones uppdrag är att, på ett enkelt sätt, föra ut och integrera den senaste kunskapen om hjärnan och hur vi människor fungerar. Vårt forum vill bidra till att göra modern hjärnforskning till livskonst. Kunskapen om hur hjärnan fungerar är viktig för varje människa som vill utvecklas såväl privat som i arbetet. För organisationer, icke minst, vars beståndsdelar är människor, är detta ovärderlig kunskap.

Vi följer ständigt den neuro- och beteendevetenskapliga forskningsfronten och förmedlar guldkornen i form av en tryckt tidskrift fyra gånger per år, vilka kompletteras med webbTV-sända tvärvetenskapliga samtal med nyckelpersoner. På vår facebooksida bjuder vi in dig att delta i diskussionen. Vi hjälper dig även att hitta guldkornen bland de webbföredrag som berör Holones område. Holone håller dig uppdaterad.

http://www.holone.se/sv/