« Tillbaka till partners

Johanna GagnerJag föreläser och håller utbildningar inom entreprenöriellt lärande, skapande (film, ljud och bild) samt pedagogisk dokumentation. Handledning och projektledning, Med över tjugo års erfarenhet inom skola och digitalisering kan jag bidra till att stärka den digitala kompetensen hos barn, ungdomar och lärare.

Sedan starten 2012 har jag varit en aktiv del av NAV-nätverket. För mig är NAV en plats och ett nätverk som hjälper mig i den stora och komplexa samhällsutmaning som handlar om skolans förmåga att leva upp till nya kunskapskrav, inte minst när det gäller förmågor som entreprenörskap, kreativitet och samarbetsförmåga. Detta uppdrag klarar skolan inte av på egen hand – vi behöver tillgång till fler arenor än klassrummet för att leva upp till skollagen, skoluppdraget och kunskapsmålen. Här behövs stöd för lärare, som facilatorer, för att bygga sammanhang för lärande i samarbete med samhälle/arbetsliv. Våra barn och ungdomar behöver möta människor med olika kompetenser i olika sammanhang för att få en djupare förståelse för omvärlden och de samhällsutmaningar vi står inför.

NAV möjliggör och öppnar upp för barn och ungdomar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och bygga samarbeten med myndigheter, organisationer, kultur- och näringsliv mm. Behovet av barns och ungdomars perspektiv i samhället, att de blir tagna i anspråk, är behövda och får sin röst hörd är en viktig faktor för deras tillblivelse och etablering i samhället. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla sammanhang för lärandet. Där fyller NAV-nätverket en för mig ovärderlig och oersättlig funktion.
NAV är en plats där våra invanda roller utmanas där nya samarbeten, synsätt och synergier uppstår. En plats som synliggör sammanhangen och låter mig vara en del av samhällsutvecklingen.”

www.johannagagner.se
jgagner@me.com
070-775 11 95