« Tillbaka till partners

Länka ConsultingLänka Consulting arbetar med att utveckla gränsöverskridande samverkan. Vi vill bidra till att stärka individers och organisationers samverkansförmågor – som för oss är en nyckel för att kunna lösa många av dagens komplexa samhällsutmaningar. För att ta tillvara resurser och möjligheter i vårt samhälle behöver vi lära oss mer om hur vi kan integrera våra olika verksamheter, sektorer och frågeställningar, och hur vi kan bygga broar mellan olika perspektiv.

Vi genomför öppna utbildningar i att leda samverkansprocesser, och skräddarsyr stöd och rådgivning inom samverkansfrågor. Genom en kontinuerlig dialog med internationella forskare och experter, samt med våra uppdragsgivare, kursdeltagare och samverkanspartners, utforskar vi hur vi tillsammans kan bli bättre på att samverka för en hållbar framtid.

Läs mer om Länka Consulting här: www.lankaconsulting.se