« Tillbaka till partners

Nannette BüsgenOm Nannette Büsgen

”Mitt övergripande uppdrag lyder- att vårda, bredda, utveckla och synliggöra det ideella engagemanget. Fokus ligger på att bygga relationer, hitta samarbeten, möta och bemöta människor. Medborgarnas bästa ska alltid stå i fokus!”

Ett brinnande engagemang

Många vill snabbt komma igång med sitt engagemang och det är inte alltid helt enkelt. Det kan finnas en åldersgräns, oftast ska man vara myndig. Det kan finnas krav på att kunna avsätta tid och engagemang under en längre period t.ex. när man arbetar med äldre, personer med funktionsnedsättning eller sköra människor. Vissa organisationer kräver att man går en introduktionskurs innan man tar sig an sitt uppdrag.  Språkkunskaper utöver det svenska språket kan vara ett plus.   Läs mer om detta här ”Tips och Råd”

Hitta synergieffekter

Volontär i Nacka finns på plats på olika mötesplatser och vi deltar i flera nätverk. Vi erbjuder vägledning för att volontären snabbt kommer igång med sitt engagemang. Framgångsfaktorer: att vara lyhörd för att sedan kunna hitta rätt volontäruppdrag, ta vara på egna initiativ, förmedla kontakter, bolla intressen, fånga in drömmar och främja kreativiteten. Att sitta och spåna tillsammans, att slå ihop intressen och kompetenser kan ge stor effekt och här passar ekvationen 1+1=3 eller mer…

Omvärldsbevakning

Volontär i Nacka är aktivt inom sociala media. Vi finns på Twitter, Instagram och sprider volontäruppdrag via Facebook/Volontär i Nacka.  Sociala medier ger vår verksamhet möjlighet att blicka utåt, fånga in goda exempel och idéer, sprida kunskap och inspirerande exempel, även från världen utanför Nacka.

Marknadsföring

Volontär i Nacka ger ut en volontärtidning som produceras och ges ut av volontärer. Varje tidning utgår från ett tema och/ eller en intressant person som vi vill uppmärksamma. Tidningen uppskattas av många eftersom den på ett enkelt och begripligt sätt berättar och lyfter fram mervärdet om det ideella engagemanget. Några teman: Volontären från Toronto, Ung & Volontär, Handikapp, Trygg & Säker, Språk, Ansvarsfullt företagande, Makalöst, Gränsöverskridande möten, Guide för nyanlända m.fl. 

Hur blir du uppdragsgivare?

Organisationer som söker volontärer kan, utan kostnad, registrera sig på hemsidan . Efter granskning och godkännande kan organisationer söka volontärer, skapa volontäruppdrag, publicera aktiviteter och dessutom få tillgång till en ”verktygslåda”- dokument som underlättar administrationen. Organisationen får även extra hjälp med sin marknadsföring. Det finns dock ett krav – organisationerna ska ha någon sorts anknytning till Nacka och/eller vilja starta volontärverksamhet i Nacka.

Om du vill veta mer om Volontär i Nacka, kontakta Volontär i Nacka genom hemsidan eller skicka ett mejl till volontar@nacka.se

Nannette Büsgen, Koordinator