« Tillbaka till partners

PAX LedarskapPAX Ledarskap
Vi arbetar med personliga frågor, med klienter som ser arbete som verkligt personligt – värderingsdrivna ledare, entreprenörer och familjeföretagare. Vi kallar det att gå Den Inre Vägen till Ledarskap.

Våra verktyg är systemisk coaching, systemiska konstellationer och psykosyntes.

  • Coachingcirklar
  • Utvecklingsprogram
  • Individuell coaching
  • Ledarkartläggning med The Leadership Circle
  • Organisationskonstellationer
Våra utbildningar och coachingcirklar erbjuds bland annat på Handelshögskolan i Stockholm.
 
Tech-evoluitonen är vår vän

I digitaliseringens spår följer ett ökat behov och utrymme för de kvaliteter som är unikt mänskliga. Tekniken behöver människor som kan formulera syfte och värderingar. Vår förmåga att relatera och vara närvarande behöver utvecklas i takt med verktygen.

Människan är vårt fokus

Vi arbetar med personliga frågor, med klienter som ser arbete som verkligt personligt – värderingsdrivna ledare, entreprenörer och familjeföretagare. Vi stödjer våra klienter när de går den inre vägen till ledarskap.

Intellekt, känslor, kropp och själv är våra verktyg

Vi bygger på modern neurovetenskap och uråldriga visdomstraditioner. Nyckelbegrepp är medvetenhet om dig själv och de system du verkar i, närvaro, empati, förkroppsligande och komplexitet.

Anna Thurdin Hedblad och Erik Hedblad står stadigt i affärsfrågor, med en grund som civilekonomer från Handelshögskolan i Stockholm och erfarenhet av ledar- och konsultroller i näringslivet. Därifrån har de båda sökt sig till organisationspsykologi, psykosyntes, och systemiska metoder, tränade av såväl akademiker på Harvard som shamaner i jämtländska skogarna och gestaltterapeuter på Esalen Institute i Kalifornien.

Familjeföretagarna
Vår vision är hållbara affärer, samhällen, familjer och liv. I en värld präglad av finansvärldens anonyma pengar tror vi på familjeföretagets möjlighet att vara en positiv kraft i samhället.

Vår mission är att vara en mötesplats för ”vanliga” familjeföretagare (där du inte behöver heta Kamprad eller Bonnier) som vill utveckla både sitt företag, sin familj och sig själv samtidigt – inte på bekostnad av varandra. Här möts människor för att utforska frågor som är typiska för familjeföretagets unika logik.