« Tillbaka till partners

TillitsverketLek är ett sätt att ständigt leta och söka efter nya lösningar. I samspelet, i lekens värld, utvecklas konflikthantering, problemlösning, empati, kreativitet, möjlighetstänk och TILLIT.

Tillitsverket erbjuder möjligheter där barn, unga och vuxna tillsammans kan få möjlighet att komma i kontakt med sin skapande förmåga och öka tilliten till sig själv genom lek och skapande. I Verkstan tas leken på allvar genom lekdagar, lekläger, naturlek, kurs i att växa tillsammans, föräldrarkurs om lekens betydelse.

För unga utanför systemet finns bakeriet Hönan&Ägget.

I Labbet vill vi skapa debatt genom samtal, fördjupning och labbande tillsammans med forskare,
experter och konstnärer. Processerna och kunskaperna kring höger och vänster hjärnhalvas funktioner, fri lek och skapande görs genom samtalsserier, pod-casts, transferlab, upplevelseutställningar, föredrag.

Kunskapsportalen är vårt sätt att nätverka, samla och sprida kunskapandet och inspiration.

Under 2015 utvecklar vi samverkansmöjligheter med flera kommuner runtom i landet.

Kontaktperson: Stina Balkfors.