« Tillbaka till partners

Kerstin BragebyMin professionella bakgrund bottnar i 20 års arbete som teater- och kulturarbetare, huvudsakligen med skådespeleri, ensemblen och teater som en social förändringskraft i samhället i gruppen Jordcirkus. De senaste 15 åren har jag undervisat på Högskola i teatervetenskap och dramapedagogik, med gestaltande och estetiska lärprocesser mot lärar- och professionsutbildningar. Jag har varit med att utveckla entreprenöriellt och hållbart lärande som skolutvecklingsuppdrag. Jag har ingått i en mängd regionala utbildnings- utvecklings- och samverkansprojekt med ett spektrum av aktörer och multidisciplinära arbetssätt.

De senaste åren dels inom ramen för min avhandling där jag arbetat med konst-och medvetandebaserade aktions-forskningsprocesser inspirerat av ramverket Teori U. Dels genom olika kreativa processledningsuppdrag i mitt företag Creativision. Jag har under 20 år lett kurser och utbildningar förankrade i ceremoniella, meditativa och skapande processer med vår inre och yttre natur som arena, och ser i dag idag en skapande närvaro som kärnan i det jag gör oavsett sammanhang.

bragby@gmail.com

Länkar till publikationer:

Mötesplats Design för alla- en förstudierapport om en innovationsmiljö för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap

Exemplet Bridget – Community teater, Dramapedagogik och Entreprenöriell verkstad.

Inre och Yttre landskap – Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet.

Visuella arenor och Motsägelsefull platser