« Tillbaka till partners

Louise ShaughnessyLouise driver ”A mindful you” och är även verksam i samarbetet ”Medveten vardag” tillsammans med kollegan Gunilla Wahlström Wärngård.

Ger förebyggande och rehabiliterande insatser mot stressrelaterad ohälsa, bland annat med en kurs som heter Vardagsrevidering ReDo ™ , som är ett arbetsterapeutiskt program, som i forskning vid Lunds Universitet visat på uppseendeväckande och unika resultat på området. Kursen riktar sig både till grupper och enskilda.

Louise arbetar även med andra former av helhetsmässigt stöd, vägledning, prevention, rehabilitering, samt utredning för personer med eller utan funktionshinder/sjukdom, ofta med koppling till arbetsmarknaden.

Olika former av konstnärliga uttryck finns också med på olika sätt som en del av verksamheten.

http://amindfulyou.se/