Välkommen till NAV Sweden

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande.

Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.

NAV är en politiskt och religiöst obunden arena utan ekonomiska vinstintressen. Huvudsyftet är att underlätta sektor-övergripande samverkan.

NAV utgår från samhällets hållbarhetsutmaningar och utvecklar verktyg, processer, kompetens och lärande för att öka samhällets gemensamma innovationsförmåga för en hållbar framtid.

NAV Sweden samordnar ett nätverk av samhälls-/näringslivsaktörer, förmedlar kontakter och stöttar samspel kring t.ex Integration, skolutveckling, arbetsmarknad, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hälsa, ledarskap och stadsutveckling.

Ramverket presenteras under ”Våra verksamheter” nedan.

Läs gärna verksamhetsrapporterna från 2013 och 2014

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2014

Kontakt

mail: info@navsweden.se
tel: 076-771 75 77

koordinator: Daniel Lundqvist
mail: daniel@navsweden.se

Våra verksamheter

Våra verksamheter

NAV:lab

Vår web-mötesplats för samverkande aktörer från olika branscher och samhällssektorer. Med NAV:lab vill vi kraftsamla och underlätta samverkan kring våra gemensamma samhällsutmaningar. Här kan du skapa och dela utmaningar, utveckla idéer tillsammans, hitta samarbetspartners och inspiration

Besök sidan

NAV:event

Vi skapar regelbundet workshops, CreativeMornings, AfterWorks och olika typer av konferenser och event. Vi hjälper dig också hitta andra event inom områdena Hållbar samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Du kan dessutom lägga upp egna event här.

Besök sidan

nackavarmdo.se

Vår regionala arena som nu håller på att utökas till att omfatta hela Stklm-regionen. Här publiceras artiklar, bloggar och den omvärldsbevakning som görs inom ramen för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Här hittar du också partners, event och vår ungdomsredaktion StudioN.

Besök sidan

NAV:idé

Här kan myndigheter, företag, organisationer och även enskilda personer lägga upp utmaningar och idéer som man vill ha hjälp med att utveckla.

Besök sidan

StudioN

Vår ungdomsredaktion StudioN publicerar sina reportage här. StudioN är en verksamhet som jobbar med att skapa relationer och kontaktytor mellan skola, samhälle och näringsliv. Elever deltar i många av våra projekt och event och samarbetena med företag och organisationer utvecklas ständigt.

Besök sidan

Nav:scen

NAVscen Dieselverkstaden är en mötesplats i Sickla som varit centrum för NAV-nätverket under snart 3 år. Fr.o.m hösten 2015 är KulturCentrum, Nacka Kommun ansvarig för driften av lokalen. Nav-nätverkets olika aktörer är välkomna att använda platsen som arbetsplats och eventyta. NAV arrangerar också aktiviteter på andra platser och planerar nu för några fler fasta NAVscener i regionen.

Besök sidan
Nav.resume2013 from Daniel Lundqvist
Nav2014 from Daniel Lundqvist